VNKATONÁK LỊCH SỬ ĐOÀN VK72 - VNKATONÁK

Latest

About

Friday, October 11, 2019

VNKATONÁK LỊCH SỬ ĐOÀN VK72

ĐOÀN VK72

Theo tư liệu của các anh đoàn VK72 (Phan Văn Hải, Bùi Thế Thọ, Lương Văn Khánh...) thì đoàn gồm 2 nghiên cứu sinh và 18 sinh viên, trong đó, sĩ quan chỉ huy kỹ thuật ở Học viện quân sự Zalka Máté (10 người, 1 lớp pháo binh, 1 lớp ra-đa, học hệ 4 năm ), sinh viên Đại học Bách khoa Bu-đa-pét (8 người, học hệ 5 năm). Trong số các anh đi đào tạo đại học, có anh Trần Văn Dũng là điện báo viên xuất sắc của Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (Đảng Nhân dân Cách mạng Lào).  

Trưởng đoàn VK72 là anh Phan Chỉ (nghiên cứu sinh), vốn là sinh viên khóa 1, lớp Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Một nghiên cứu sinh nữa là anh Phạm Ngọc Điệp (chuyên ngành kỹ thuật điện tử), vốn là sinh viên khóa 6, lớp Vô tuyến điện, Đại học Bách khoa Hà Nội (cùng khóa với anh Đinh Sơn Tú VK70). Anh Điệp là 1 trong 4 học sinh phổ thông thi đỗ đại học vào lớp Vô tuyến điện năm đó. Các anh đã trải qua kỳ thi đại học gồm 4 môn: Toán, Lý , Hóa và Chính trị. Thành phần chủ yếu của lớp Vô tuyến điện là các anh chị bộ đội, công an, bổ túc công nông. Đến năm 1963, thí sinh thi vào Đại học Bách khoa theo từng khoa, do các thầy trong khoa trông thi. Trước kỳ thi, còn có các thầy đến trường phổ thông tuyên truyền định hướng ngành nghề giúp học sinh chọn ngành học cho mình. Năm 1963 không có sinh viên được chọn đi chuyên tu (học ngoại ngữ chuẩn bị đi nước ngoài), sinh viên học chuyên tu năm trước không được đi, quay về học ở các trường đại học trong nước, sinh viên ở đang học năm thứ nhất ở Liên Xô bị lôi về do "xét lại", nên nói chung, đầu vào của các trường đại học thoải mái nguồn tuyển sinh. 


1 comment:

  1. Anh Đinh Sơn Tú là cùng đoàn tôi, VK74. Anh Tú cùng anh Kim là 2 anh NCS đi từ ĐHKTQS. Đoàn tôi, NCS có 5 anh: Bằng, Đình, Phan, Tú, Kim.

    ReplyDelete